Waarom is PlanExpert de beste oplossing

Opvolging van de bezettingseisen

 • Kijkt na of u op elk moment het benodigde aantal medewerkers heeft
 • Verzekert u inzake de verpleegkundige permanentie
 • Maakt uw beleid eenvoudiger

Opvolging van de wettelijke planningsregels

Uw planning wordt gecontroleerd met betrekking tot de sociale regels die u heeft ingesteld :

 • 11 uur tussen twee shifs
 • recuperatie week-end : 35 uur
 • 50 uur per week
 • ...

Berekening van de gewerkte uren

 • Vergelijkt in functie van de contracten (voltijds, halftijds …) de gepresteerde uren met de te presteren uren
 • Geeft meer- en minuren aan
 • Toont de verschillen tussen de originele en de definitieve planning

Gelijkberechtiging

 • Overzicht van het aantal gewerkte lates, nachten week-ends gedurende de maand, het trimester of het jaar

Tijdswinst voor de planners

 • Een groot aantal berekeningen gebeurt automatisch

Tijdwinst voor de loonbeheerders

 • Volgens uw ingestelde parameters zal PlanExpert automatisch de verdeling berekenen van avond-, nacht-, zaterdag- en zondaguren ; ook van onderbroken uren.
 • Door een geautomatiseerde export worden deze gegevens ter beschikking gesteld om ingelezen te worden in uw loonsysteem.

Duidelijkheid:

 • Talrijke rapporten vergemakkelijken de taak van de directe naar beleid inzake personeelsbeheer.

Tijdsregistratie :

 • Optioneel stellen we ook een geïntegreerd tijdsregistratiesysteem voor zodat het komen en gaan van de medewerkers kan gecontroleerd worden t.o.v. de vooropgestelde planning.

Beperkte investering

 • PlanExpert kan bogen op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en op tientallen tevreden gebruikers in België.