Resultaten en loonkoppeling

Rapporten

 

Naast een groot aantal kant-en-klare rapporten beschikt u met PlanExpert ook over twee rapportgeneratoren waarmee u zelf gemakkelijk nieuwe rapporten kunt aanmaken. Deze rapporten kunnen geëxporteerd worden naar Excel met een simpele muisklik. Deze rapporten vertegenwoordigen een grote meerwaarde t.o.v. een handmatige planning : saldo's van gewerkte uren, verlof, ziekte en andere afwezigheden moeten voortaan niet meer handmatig worden bijgehouden en opgeteld.

 

Loonkoppeling

 

PlanExpert berekent uw nachturen en uw zaterdag- en zondaguren en kan gemakkelijk worden gekoppeld aan uw loonverwerkingsprogramma of sociaal secretariaat zodat de meeste toeslaguren t.b.v de loonuitbetaling automatisch hiernaar kunnen doorgestuurd worden. In de praktijk komt het er op naar dat u uw eigen prestatie en afwezigheidcodes (eenmalig) zult koppelen aan de looncodes van uw loonprogramma volgens de opgelegde codificering door uw sociaal secretariaat.  

Enkele voorbeelden :

Rapport met voor elk personeelslid het verschil tussen de planning en de realisatie

Er is ook ruimte voorzien voor een eventuele opmerking.

Individueel rapport met het aantal uren per type

Deze gegevens kunnen automatisch ter beschikking worden gesteld van uw loonprogramma.

 

Men kan dit rapport ook opvragen voor een groep personen en voor een opgegeven periode

 Opvolging van de ziektes en verloven voor een opgegeven periode

 Idem als voorgaande indien we enkel geïnteresseerd zijn in de aantallen en niet in de exacte data

 Rapport met per persoon het aantal vroeges en lates verricht gedurende het jaar of tijdens een opgegeven periode

Rapport met verjaardagen

Dit kan ook per leeftijd worden gerangschikt zodat u gemakklijk kunt zien wanneer wie 45, 50 of 55 jaar wordt.