Planning realiseren

Planning en realiteit

Uitereraard wordt een planning doorbroken door onverwachte overuren, shiftwissels of afwezigheden.

De gebruiker kan deze ingeven op een kopie van zijn planning. Zo blijft de originele planning intact. In in onderstaand scherm ziet u drie lijnen per medewerker.

  • De eerste toont de planning
  • De tweede toont wat er werkelijk gebeurd is
  • Op de derde lijn ziet u de urenverschillen tussen planning en realisatie

Prikklokken & badgelezers & fingerscan ... of niet

Het is zeer goed mogelijk PlanExpert te gebruiken zonder prikklokken of tijdenregistratie ; het is dan voldoende eventuele uitzonderingen in te brengen in de gebruiksvriendelijke schermen die daarvoor bedoeld zijn. U kunt dus werken op basis van "management by exception". De goedgekeurde uitzonderingen (bijvoorbeeld een vroege die anderhalf uur langer geduurd heeft) kan dan onmiddellijk in het realisatiescherm worden ingebracht (al dan niet met een opmerking onderaan). Die opmerkingen kunnen getoond worden op rapporten indien u dat wenst.

 

Indien u daarentegen wilt nagaan of uw medewerkers al dan niet te laat zijn gekomen of te vroeg zijn weggegaan is real time registratie mogelijk. Het is immers eenvoudig om badgelezers te koppelen aan PlanExpert. In PlanExpert kunt u de regels instellen volgens dewelke deze boekingen zullen beoordeeld worden. Bijvoorbeeld kan er een afronding worden toegepast voor een persoon die 10 minuten te vroeg is gekomen of tien minuten te laat is weggegaan. Wanneer de medewerker echter veel te laat zou zijn vertrokken (wellicht met reden) kunnen de meer gewerkte uren geautoriseerd worden. Deze uren worden dan overgenomen in de realisatie van de planning.