Functionaliteiten

Een planning doorloopt verschillende stadia : medewerkerwensen, (eventueel) cyclische roosters, ontwerpplanning en uiteindelijke realisatie waarin u ook de gewerkte meeruren en hun recuperatie kunt opvolgen alsook de onverwachte afwezigheden en de vervangingen die daar het gevolg van zijn.

Diverse rapporten zullen u toelaten een goed overzicht te hebben op al wat er in uw instelling gebeurt en ook een telling te laten uitvoeren van de avond- en nachturen, de zaterdag- en zondaguren en de onderbroken uren zodat deze volledig automatisch ter beschikking van het loonprogramma kunnen gesteld worden.

Zie verder in :

   

Planning opmaken 

 

   

Planning realiseren

 

   

Resultaten en loonkoppeling