Privacy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Time Gala. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Time Gala behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacy policy te wijzigen.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Time Gala kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

De website van Time Gala bevat linken naar andere sites. Time Gala oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Time Gala de privacy policy te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt.

Time Gala hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Time Gala kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. Deze communicatie kan stopgezet worden door een eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Time Gala bvba, Weggevoerdenstraat 24, 1200 Brussel

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn. Daartoe zal hij zich richten tot Time Gala bvba, Weggevoerdenstraat 24, 1200 Brussel